Prisar

Ei veke

1350,-

  • Veke 1 (Påskeveka - 3 dagar)

1500,-

  • Veke 2 (Juniveka - 4 dagar)

Begge vekene

2600,-

  • Begge vekene
  • (250,- kroner i rabatt)
  • Tilbodet gjeld fram til 18.mars

Informasjon om Betaling og Påmelding

  • Påmeldinga er bindande, og betalingsfrist for Danseveke 1 er mandag 18. mars.
  • Betalingsfrist for Danseveke 2 er mandag 17. juni.
  • Kontonummer for betaling: 37055222453
  • Merk betaling med barnet sitt namn. Det er ikkje mogleg å bruke vipps.